返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

八月十四夜神泉官满再别同官

吴泳 [宋代]

有客有客白其马,日倚垂杨问行者。yŏu kè yŏu kè bái qí mă,rì yĭ chuí yáng wèn xíng zhĕ。

式微式微胡不归,未归满耳闻别诗。shì wēi shì wēi hú bù guī,wèi guī măn ĕr wén bié shī。

断弦再续情绪恶,别酒重稔味如蜡。duàn xián zài xù qíng xù è,bié jiŭ [zhòng,chóng] ruòn wèi rú [là,zhà]。

袖中虽有金错刀,满镜愁云莫能割。xiù zhōng suī yŏu jīn cuò dāo,măn jìng chóu yún mò néng gē。

是时月露秋平分,庭前唤月月不应。shì shí yuè lù qiū píng fēn,tíng qián huàn yuè yuè bù yīng。

就令唤得山头月,照我离筵越愁绝。jiù lìng huàn dé shān tóu yuè,zhào wŏ lí yán yuè chóu jué。

陶靖节,潘安仁,种秫满畦花满城。táo jìng jié,pān ān rén,zhòng shú măn [qí,xī] huā măn chéng。

潘花陶酒总陈亦,不如昭文氏之琴不鼓无亏成。pān huā táo jiŭ zŏng chén yì,bù rú zhāo wén shì zhī qín bù gŭ wú kuī chéng。

芭蕉漱漱连夜雨,桂子纷纷落庭户。bā jiāo shù shù lián yè yŭ,guì zĭ fēn fēn luò tíng hù。

旅雁无俦雇影单,明朝且响龙岩去。lǚ yàn wú chóu gù yĭng dān,míng cháo qiĕ xiăng lóng yán qù。

八月十四夜神泉官满再别同官译文

译文

八月十四夜神泉官满再别同官注释

注释

八月十四夜神泉官满再别同官赏析

赏析

八月十四夜神泉官满再别同官背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号