返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

倾杯(丁亥自寿)

程珌 [宋代]

銮殿秋深,玉堂宵永,千门人静。luán diàn qiū shēn,yù táng xiāo yŏng,qiān mén rén jìng。

问天上、西风几度,金盘光满,露浓银井。wèn tiān shàng、xī fēng jĭ dù,jīn pán guāng măn,lù nóng yín jĭng。

碧云下双鸾影。bì yún xià shuāng luán yĭng。

迤_笙歌近笑语,群仙隐隐。yí_shēng gē jìn xiào yŭ,qún xiān yĭn yĭn。

更前问讯。gèng qián wèn xùn。

堕在红尘今省。duò zài hóng chén jīn [shĕng,xĭng]。

渐曙色、晓风清迥。jiàn shŭ sè、xiăo fēng qīng jiŏng。

更积霭沈阴、都卷尽。gèng jī ăi shĕn yīn、dōu juăn jìn。

向窗前、引镜看来,尚喜精神炯炯。xiàng chuāng qián、yĭn jìng kàn lái,shàng xĭ jīng shén jiŏng jiŏng。

便折简、浮丘共酌,奈天也、未教酩酊。biàn zhé jiăn、fú qiū gòng zhuó,nài tiān yĕ、wèi jiāo [mĭng,míng] [dĭng,dīng]。

来岁却笑群仙,月寒空冷。lái suì què xiào qún xiān,yuè hán kōng lĕng。

//余家天都山,乃浮丘仙升之地。//yú jiā tiān dōu shān,năi fú qiū xiān shēng zhī dì。

倾杯(丁亥自寿)译文

译文

倾杯(丁亥自寿)注释

注释

倾杯(丁亥自寿)赏析

赏析

倾杯(丁亥自寿)背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号