返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

水调歌头(送史侍郎)

曾协 [宋代]

今日复何日,欢动楚江滨。jīn rì fù hé rì,huān dòng chŭ jiāng bīn。

紫泥来自天上,优诏起元臣。zĭ ní lái zì tiān shàng,yōu zhào qĭ yuán chén。

想见傅岩梦断,记得金瓯名在,却念佩兰人。xiăng jiàn fù yán mèng duàn,jì dé jīn ōu míng zài,què niàn pèi lán rén。

永昼通明殿,曾听话经纶。yŏng zhòu tōng míng diàn,céng tīng huà jīng lún。

促归装,趋北阙,觐严宸。cù guī zhuāng,qū bĕi què,jìn yán chén。

玉阶陈迹如故,天笑一番新。yù jiē chén jì rú gù,tiān xiào yī fān xīn。

好借食间前箸,尽吐胸中奇计,指顾静烟尘。hăo jiè shí jiān qián zhù,jìn tŭ xiōng zhōng qí jì,zhĭ gù jìng yān chén。

九万云霄路,飞走趁新春。jiŭ wàn yún xiāo lù,fēi zŏu chèn xīn chūn。

水调歌头(送史侍郎)译文

译文

水调歌头(送史侍郎)注释

注释

水调歌头(送史侍郎)赏析

赏析

水调歌头(送史侍郎)背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号