返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

心月照云溪 景金本注云,一首本蓦山溪 乔

丘处机 [元代]

阴阳变化,万古同於此。yīn yáng biàn huà,wàn gŭ tóng [wū,yū,yú] cĭ。

得失暂时间,又何必、欣生恶死。dé shī zàn shí jiān,yòu hé bì、xīn shēng è sĭ。

存亡寿夭,都在百年中,回头看,北邙山,累累皆相似。cún wáng shòu yāo,dōu zài băi nián zhōng,huí tóu kàn,bĕi máng shān,[lĕi,lèi,léi] [lĕi,lèi,léi] jiē xiāng sì。

身如赁舍,性假权居止。shēn rú lìn shĕ,xìng jiă quán jū zhĭ。

何处是家乡,任六道、循环驱使。hé chù shì jiā xiāng,[rèn,rén] liù dào、xún huán qū shĭ。

觉来放下,不受苦孜煎,非眷属,莫忧佗,且要堤防自。jué lái fàng xià,bù shòu kŭ zī jiān,fēi juàn shŭ,mò yōu tuó,qiĕ yào dī fáng zì。

心月照云溪 景金本注云,一首本蓦山溪 乔译文

译文

心月照云溪 景金本注云,一首本蓦山溪 乔注释

注释

心月照云溪 景金本注云,一首本蓦山溪 乔赏析

赏析

心月照云溪 景金本注云,一首本蓦山溪 乔背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号