返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

括虞美人

林正大 [宋代]

武昌七十庞眉叟。wŭ chāng qī shí páng méi sŏu。

学备从年少。xué bèi cóng nián shào。

萧萧笛竹楚山秋。xiāo xiāo dí zhú chŭ shān qiū。

当日买林曾典、黑貂裘。dāng rì măi lín céng diăn、hēi diāo qiú。

一声占尽秋江月。yī shēng zhàn jìn qiū jiāng yuè。

天外行云绝。tiān wài xíng yún jué。

如今老去兴犹迟。rú jīn lăo qù xīng yóu chí。

尚想时时一曲、梦中吹。shàng xiăng shí shí yī qŭ、mèng zhōng chuī。

山谷题杜子美浣花醉归图:拾遗流落锦宫城,故人作尹眼为青。shān gŭ tí dù zĭ mĕi huàn huā zuì guī tú:shí yí liú luò jĭn gōng chéng,gù rén zuò yĭn yăn wèi qīng。

碧鸡坊西结茅屋,百花潭水濯冠缨。bì jī [fāng,fáng] xī jiē máo wū,băi huā tán shuĭ zhuó guān yīng。

故衣未补新衣绽,空蟠胸中书万卷。gù yī wèi bŭ xīn yī zhàn,kōng pán xiōng zhōng shū wàn juăn。

探道欲度羲皇前,论诗未觉国风远。[tàn,tān] dào yù dù xī huáng qián,lùn shī wèi jué guó fēng yuăn。

干戈峥嵘暗宇县,杜陵韦曲无鸡犬。gān gē zhēng róng àn yŭ xiàn,dù líng wéi qŭ wú jī [quăn,quán]。

老妻稚子且眼前,弟妹漂零不相见。lăo qī zhì zĭ qiĕ yăn qián,dì mèi piāo líng bù xiāng jiàn。

此公乐易真可人,园翁溪友肯卜邻。cĭ gōng lè yì zhēn kĕ rén,yuán wēng xī yŏu kĕn bŭ lín。

邻家有酒邀皆去,得意鱼鸟来相亲。lín jiā yŏu jiŭ yāo jiē qù,dé yì yú niăo lái xiāng qīn。

浣花酒船散车骑,野墙无主看桃李。huàn huā jiŭ chuán sàn chē qí,yĕ qiáng wú zhŭ kàn táo lĭ。

宗文守家宗武扶,落日蹇驴驮醉起。zōng wén shŏu jiā zōng wŭ fú,luò rì jiăn lǘ tuó zuì qĭ。

愿闻解兵脱兜鍪,老儒不用千户侯。yuàn wén jiĕ bīng tuō dōu móu,lăo rú bù yòng qiān hù hóu。

中原未得平安报,醉里眉攒万国愁。zhōng yuán wèi dé píng ān bào,zuì lĭ méi [zăn,cuán] wàn guó chóu。

生绡铺墙粉墨落,平生忠义命寂寞。shēng xiāo [pū,pù] qiáng fĕn mò luò,píng shēng zhōng yì mìng jì mò。

儿呼不苏驴失脚。ér hū bù sū lǘ shī jiăo。

犹恐醒来有新作。yóu kŏng xĭng lái yŏu xīn zuò。

常使诗人拜画图,煎胶绩弦千古无。cháng shĭ shī rén bài huà tú,jiān jiāo jì xián qiān gŭ wú。

括虞美人译文

译文

括虞美人注释

注释

括虞美人赏析

赏析

括虞美人背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号