返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

百字谣(贺彭谦仲八月生子)

禅峰 [宋代]

中秋近也,正于门瑞气,匆匆时节。zhōng qiū jìn yĕ,zhèng yú mén ruì qì,cōng cōng shí jié。

隔岁维熊占吉梦,今夕天生英杰。gé suì wéi xióng zhān jí mèng,jīn xī tiān shēng yīng jié。

仙籍流芳,瑞龙毓秀,应是非凡骨。xiān jí liú fāng,ruì lóng yù xiù,yīng shì fēi fán gŭ。

诗书勋业,妙龄行见英发。shī shū xūn yè,miào líng xíng jiàn yīng fà。

好是日满三朝,胜陈汤饼,投辖留宾客。hăo shì rì măn sān cháo,shèng chén tāng bĭng,tóu xiá liú bīn kè。

玉果犀钱排绮宴,窈窕歌珠舞雪。yù guŏ xī qián pái qĭ yàn,yăo tiăo gē zhū wŭ xuĕ。

枕玉凉时,屏山深处,好事权休说。zhĕn yù liáng shí,píng shān shēn chù,hăo shì quán xiū shuō。

小蛮杨柳,迩来还可攀折。xiăo mán yáng liŭ,ĕr lái huán kĕ pān zhé。

百字谣(贺彭谦仲八月生子)译文

译文

百字谣(贺彭谦仲八月生子)注释

注释

百字谣(贺彭谦仲八月生子)赏析

赏析

百字谣(贺彭谦仲八月生子)背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号