返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

方公祠堂迎送神曲

李长吉 [宋代]

思公不见兮我心愁,渺八荒兮远游。sī gōng bù jiàn xī wŏ xīn chóu,miăo bā huāng xī yuăn yóu。

严祀事兮岁修,几来下兮淹留,勤恤祈天兮惠泽同。yán sì shì xī suì xiū,jĭ lái xià xī yān liú,qín xù qí tiān xī huì zé tóng。

如父母兮子孙谋,非公休我兮我何以休,谁知公心兮不独桂人是尤。rú fù mŭ xī zĭ sūn móu,fēi gōng xiū wŏ xī wŏ hé yĭ xiū,shuí zhī gōng xīn xī bù dú guì rén shì yóu。

蘅杜兮荐羞,桂醑兮芬浮。héng dù xī jiàn xiū,guì xŭ xī fēn fú。

临飨兮谁酢酬,胥乐兮和气流。lín xiăng xī shuí [zuò,cù] chóu,xū lè xī hé qì liú。

是感是慕兮无昭幽,惠我桂人兮百千秋。shì găn shì mù xī wú zhāo yōu,huì wŏ guì rén xī băi qiān qiū。

菲荐毕陈兮歆斯鉴斯,歌鼓方洽兮送歌继之。[fēi,fĕi] jiàn bì chén xī xīn sī jiàn sī,gē gŭ fāng [qià,xiá] xī sòng gē jì zhī。

拥翠云兮祥风驰,乘雾毂兮扬桂旗。yōng cuì yún xī xiáng fēng chí,chéng wù [gŭ,gū] xī yáng guì qí。

秀峙兮莹澌,可游兮可嬉。xiù [zhì,shì] xī yíng sī,kĕ yóu xī kĕ xī。

来何从兮去莫追,怅望不及兮天一涯。lái hé cóng xī qù mò zhuī,chàng wàng bù jí xī tiān yī yá。

化灾沴兮景贶绥,愿倏尔兮祀事孔时。huà zāi lì xī jĭng kuàng suí,yuàn [shū,shù] ĕr xī sì shì kŏng shí。

方公祠堂迎送神曲译文

译文

方公祠堂迎送神曲注释

注释

方公祠堂迎送神曲赏析

赏析

方公祠堂迎送神曲背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号