返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

风定示苏汝载

韩上桂 [明代]

呼童且沽酒,沽酒休蹉跎。hū tóng qiĕ gū jiŭ,gū jiŭ xiū cuō tuó。

人生有酒且相乐,昨日骇震今笑歌。rén shēng yŏu jiŭ qiĕ xiāng lè,zuó rì hài zhèn jīn xiào gē。

六鳌已断鲸星灊,波涛累日将如何。liù áo yĭ duàn jīng xīng qián,bō tāo [lĕi,lèi,léi] rì jiāng rú hé。

与君饮酒悲天风,人生去住飞秋蓬。yŭ jūn yĭn jiŭ bēi tiān fēng,rén shēng qù zhù fēi qiū péng。

江圻突迁虎豹窟,古岸夕徙鼋鼍宫。jiāng [qí,yín] tū qiān hŭ bào kū,gŭ àn xī xĭ yuán tuó gōng。

我无鱼龙之鳞甲,又无雕鹗之羽翼,徙然水路为逼侧。wŏ wú yú lóng zhī lín jiă,yòu wú diāo è zhī yŭ yì,xĭ rán shuĭ lù wèi bī cè。

水忌瞿塘陆太行,首尾畏缩将安极。shuĭ jì [jù,qú,qū] táng lù tài xíng,shŏu wĕi wèi [suō,sù] jiāng ān jí。

旗亭酒香酩酊时,下视溟渤如杯池。qí tíng jiŭ xiāng [mĭng,míng] [dĭng,dīng] shí,xià shì míng bó rú bēi chí。

江神莫争子羽璧,负龙蜿蜒何能为。jiāng shén mò zhēng zĭ yŭ bì,fù lóng [wān,wăn] yán hé néng wèi。

风定示苏汝载译文

译文

风定示苏汝载注释

注释

风定示苏汝载赏析

赏析

风定示苏汝载背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号