返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

春从天上来 贺正词

王旭 [元代]

斗转寅方。dŏu zhuăn yín fāng。

正凤历颁春,泰应三阳。zhèng fèng lì bān chūn,tài yīng sān yáng。

河山衍庆,宇宙呈祥。hé shān yăn qìng,yŭ zhòu chéng xiáng。

瞻帝阙,五云乡。zhān dì què,wŭ yún xiāng。

想千官拜舞,萃龙庭、圭璧辉煌。xiăng qiān guān bài wŭ,cuì lóng tíng、guī bì huī huáng。

祝君王。zhù jūn wáng。

愿皇基巩固,国祚灵长。yuàn huáng jī gŏng gù,guó zuò líng cháng。

休言太平无象,看武偃文修,岁稔时康。xiū yán tài píng wú xiàng,kàn wŭ yăn wén xiū,suì ruòn shí kāng。

惠泽横流,仁风远被,四海歌颂洋洋。huì zé héng liú,rén fēng yuăn bèi,sì hăi gē sòng yáng yáng。

戴尧天舜日,将何报、金鼎焚香。dài yáo tiān shùn rì,jiāng hé bào、jīn dĭng fén xiāng。

捧瑶觞。pĕng yáo shāng。

奏钧天一曲,万寿zòu jūn tiān yī qŭ,wàn shòu

春从天上来 贺正词译文

译文

春从天上来 贺正词注释

注释

春从天上来 贺正词赏析

赏析

春从天上来 贺正词背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号